Śledzenie w czasie rzeczywistym

Gdy pojazd jest w ruchu i znajduje się w zasięgu sieci gsm, lokalizator jest w ciągłym połączeniu online z serwerem. Użytkownik ma możliwość śledzenia aktualnej pozycji, prędkości, stanu paliwa oraz innych monitorowanych parametrów w czasie rzeczywistym. Aktualna pozycja pojazdu wyświetlana jest na mapie w postaci ikony strzałki, która podczas ruchu pojazdu automatycznie zmienia swoje położenie na mapie pozostawiając za sobą "ogon" (linię oznaczającą trasę przebytą w ciągu ostatnich kilku minut), monitorowane parametry wyświetlane są obok mapy.

Gdy pojazd jest w stanie postoju lokalizator wysyła co 5 minut informacje o stanie pojazdu - lokalizacja, stan paliwa, napięcie akumulatora oraz inne monitorowane parametry.Dane historyczne

Na serwerze gromadzone są dane otrzymane z lokalizatorów do 90 dni wstecz. Użytkownik może dowolnie odtwarzać te dane dla wybranego okresu. Przebyte trasy wyświetlane są na mapie. Istnieje możliwość odtworzenia przebytych tras w postaci animacji. Postoje oraz zdarzenia wyświetlane są na mapie oraz w postaci chronologicznej listy.Strefy, miejsca

Istnieje możliwość zdefiniowania miejsc oraz stref, które będą pod obserwacją. Można potem dokładnie odfiltrować zdarzenia związane z tym miejscem np. sprawdzać kiedy i które pojazdy odwiedzały dane miejsce bądź jak długo znajdowały się w danej strefie. Istnieje również możliwość wygenerowania natychmiastowego powiadomienia o wjeździe do danej strefy lub jej opuszczeniu.Powiadomienia email i SMS

Mechanizm zdarzeń i powiadomień to bardzo przydatne narzędzie, dzięki któremu użytkownik otrzymuje na bieżąco najważniejsze dla niego informacje o monitorowanych pojazdach.

Zdarzenie to zmiana stanu danego obiektu lub grupy obiektów, która zostanie wyszczególniona.

Powiadomienie to natychmiastowy sygnał dla użytkownika o wystąpieniu danego zdarzenia.

Użytkownik może zdefiniować następujące zdarzenia:

 • Wjazd do strefy - pojawienie się danego pojazdu w danej strefie
 • Wyjazd ze strefy - opuszczenie danej strefy przez dany pojazd
 • SOS - naciśnięcie przycisku alarmowego
 • Brak połączenia - brak sygnału z lokalizatora w czasie przekraczającym zdefiniowaną wartość
 • Odłączenie zasilania lokalizatora/Ponowne podłączenie zasilania
 • Holowanie - ruch pojazdu pomimo wyłączonego zapłonu
 • Wysoka prędkość - przekroczenie zdefiniowanego progu prędkości
 • Niska prędkość - jazda z prędkością poniżej zdefiniowanego progu
 • Zalogowanie się danego kierowcy do danego pojazdu
 • Włączenie/wyłączenie zapłonu
 • Uzbrojenie/rozbrojenie alarmu
 • Otwarcie/zamknięcie drzwi
 • Włączenie/wyłączenie danego urządzenia w pojeździe (np. pompy lub agregatu)
 • Wzrost/spadek temperatury (np. w chłodni) lub innej wielkości mierzonej do zdefiniowanego progu
 • Zmiana dowolnego sygnału cyfrowego bądź analogowego z zewnętrznych urządzeń, sond, czujników itp.

Do każdego zdarzenia można przypisać 3 sposoby powiadamiania:

 • e-mail
 • SMS (całkowicie darmowo!)
 • Komunikat systemowy - chmurka pojawiająca się na ekranie użytkownika zalogowanego do systemu

Do poszczególnych zdarzeń można przypisać różne adresy e-mail oraz numery telefonów na które przyjdą powiadomienia SMS.

Powiadomienia zawierają następujące informacje:

 • Obiekt (pojazd), którego dotyczy zdarzenie
 • Informacja jakie zdarzenie wystąpiło
 • czas zdarzenia - data i godzina
 • miejsce - jako współrzędne GPS w postaci linku do map GoogleIdentyfikacja/autoryzacja kierowców

W przypadku wykorzystywania pojazdu przez wielu kierowców istnieje możliwość identyfikacji/autoryzacji każdego z nich za pomocą transponderów* o unikalnym kodzie. Wspierane są dwa rodzaje transponderów:

Każdy kierowca przed rozpoczęciem jazdy musi "zalogować" się do pojazdu przykładając do czytnika swój transponder. Dane o tym kto i kiedy prowadził dany pojazd rejestrowane są na serwerze.

Istnieje możliwość ustawienia powiadomienia w momencie "zalogowania" się kierowcy do danego pojazdu. Gdy kierowca zapomni się "zalogować" przypomni mu o tym sygnał dźwiękowy lub lampka, które uaktywnią się po włączeniu zapłonu bez uprzedniego "zalogowania" się. Funkcjonalność tą można połączyć z funkcją immobiliser, która uniemożliwi uruchomienie pojazdu bez uprzedniego "zalogowania" się. Pozwoli to uniknąć nieautoryzowanego użytkowania pojazdu.


*Niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego czytnika w zależności od rodzaju transpondera.Immobiliser

Jest to funkcja chroniąca pojazd przed niepowołanym użyciem, stanowi doskonałe zabezpieczenie antykradzieżowe. Realizowana za pomocą transponderów* o unikalnym kodzie. Wspierane są dwa rodzaje transponderów:

Każdy kierowca ma swój unikalny transponder autoryzowany w określonym pojeździe lub grupie pojazdów. Przed uruchomieniem pojazdu kierowca musi przyłożyć transponder do czytnika. Po rozpoznaniu autoryzowanego kodu transpondera urządzenie zezwoli na uruchomienie pojazdu. Włączenie zapłonu bez uprzedniego przyłożenia transpondera lub po przyłożeniu nieautoryzowanego transpondera spowoduje zadziałanie przekaźnika, który odetnie rozrusznik, pompę paliwa, zawór lub inny obwód co uniemożliwi uruchomienie pojazdu. Dodatkowo o próbie nieautoryzowanego uruchomienia pojazdu może zostać wysłane powiadomienie SMS lub email.


*Niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego czytnika w zależności od rodzaju transpondera.Zdalna kontrola (immobiliser na SMS)

Jest to funkcja pozwalająca zdalnie unieruchomić pojazd za pomocą odpowiedniej komendy SMS, którą użytkownik musi wysłać na numer bramki SMS systemu Satellite. Po wysłaniu takiej komendy nastąpi zadziałanie przekaźnika, który odetnie rozrusznik, pompę paliwa, zawór lub inny obwód, co uniemożliwi pracę silnika*. Po poprawnym zadziałaniu funkcji użytkownik otrzyma potwierdzenie w postaci powiadomienia SMS. Powrót do stanu normalnego (możliwości uruchomienia pojazdu) realizowany jest za pomocą osobnej komendy. O poprawnym powrocie do stanu normalnego użytkownik również otrzyma potwierdzenie w postaci powiadomienia SMS.


*Wybór obwodu, który będzie rozłączany za pomocą tej funkcji należy dobrze rozważyć, ponieważ unieruchomienie pojazdu podczas jazdy może być niebezpieczne, a w skrajnych okolicznościach doprowadzić do wypadku za co Satellite nie ponosi odpowiedzialności.Wirtualny licznik przebiegu kilometrów

Dzięki bardzo dużej dokładności odwzorowania przebytych tras system Satellite może wirtualnie liczyć przebieg pojazdu. Jest to doskonałe rozwiązanie dla pojazdów, gdzie nie ma możliwości odczytu stanu licznika z magistrali CAN. Wystarczy wpisać aktualny stan licznika przebiegu w okienku właściwości pojazdu, a system dalej będzie liczył przejechane kilometry i aktualizował na bieżąco stan wirtualnego licznika przebiegu. Dzięki tej funkcji użytkownik może zawsze łatwo sprawdzić aktualny przebieg pojazdu z poziomu panelu klienta. Pomoże to dopilnować na czas wymiany oleju oraz innych czynności serwisowych. Więcej w zakładce serwis - przypomnienia.Serwis - przypomnienia

Jest to funkcja, która bardzo ułatwia dopilnowanie na czas wymian, serwisów, przeglądów, ubezpieczeń itp. Użytkownik może zdefiniować różne czynności, które muszą być wykonywane okresowo w zależności od:

 • przebiegu kilometrów
 • motogodzin
 • interwału czasowego

Np. wymiana oleju co 12000km, przypomnienie SMS lub email 1000km przed terminem.

Wygenerowanie raportu serwisowego umożliwia zbiorczy podgląd całej floty pojazdów pod kątem terminów planowanych czynności serwisowych, ile kilometrów, motogodzin lub dni pozostało do terminu wykonania czynności. Kiedy ostatni raz dana czynność była wykonywana i przy jakim przebiegu. Czynności których termin wykonania upłynął wyróżnione są na czerwono z informacją o ile kilometrów, motogodzin lub dni termin danej czynności został przekroczony.Raporty

System raportów pozwala w łatwy sposób przeglądać dane historyczne z wybranego okresu w postaci tabelarycznych zestawień, podsumowań i statystyk, co usprawnia ich analizę. Można wygenerować następujące raporty:

 • Informacje ogólne - łączna długość przebytych tras, łączny czas w ruchu, łączny czas na postoju, najwyższa prędkość, średnia prędkość, łączny czas jałowej pracy silnika itd.
 • Jazda i postoje - miejsca i czasy postojów, długości przebytych tras między postojami
 • Arkusz tras - chronologiczna lista przebytych tras w widoku z punktu A do punktu B
 • Przekroczenia prędkości
 • Wjazdy/wyjazdy ze stref - zestawienie odwiedzin wybranych stref przez wybrane pojazdy, czasy wjazdu oraz opuszczenia danej strefy oraz czasy przebywania pojazdu w danej strefie
 • Zdarzenia - zestawienie zdarzeń związanych z wybranym pojazdem
 • Serwis - zestawienie czynności serwisowych, przeglądów ubezpieczeń itp. w wybranych pojazdach, czas lub przebieg pozostały do następnego zaplanowanego serwisu, czynności, których termin wykonania upłynął wyróżnione są na czerwono
 • Poziom paliwa - wykres poziomu paliwa w zbiorniku w wybranych pojazdach w wybranym okresie
 • Tankowania - zestawienie tankowań w wybranych pojazdach, miejsca, czas oraz ilości zatankowanego paliwa
 • Upusty - zestawienie upustów paliwa, miejsca, czas i ilości upuszczonego paliwa

Każdy raport może zostać wygenerowany w postaci pliku *.html oraz *.xls.

Pliki *.xls podlegają dalszej obróbce w programie Excel (np. filtrowanie danych)

Istnieje możliwość cyklicznego generowania raportów i przesyłania na emailKontrola paliwa

Metody pomiaru

Kontrolę zużycia paliwa realizaujemy za pomocą akcesoriów:

Wymienione wyżej akcesoria różnią się od siebie zasadą działania, wielkością którą mierzą i dokładnością. Poniższe zestawienie prezentuje charakterystykę każdej z metod pomiaru.

Cechy metod pomiaru

Odczyt z CAN

Sonda
Paliwowa

Przepływomierz

Zasada działania

Odczyt danych z komputera pojazdu:
- Poziom paliwa w zbiorniku
- Łączne zużycie paliwa
(jeśli dostępne)

Bezpośredni, ciągły pomiar poziomu paliwa w zbiorniku

Bezpośredni pomiar (zliczanie) paliwa faktycznie zużytego przez silnik

Dokładność

Zależna od dokładności danych z komputera pojazdu

Wysoka
(błąd ok. 3%)

Bardzo wysoka
(błąd <1%)

Natychmiastowe wykrycie tankowania

Tak (po włączeniu zapłonu)

Tak (niezależnie od zapłonu)

Nie

Natychmiastowe wykrycie upuszczenia paliwa

Tak (po włączeniu zapłonu)

Tak (niezależnie od zapłonu)

Nie

Prezentacja danych

kliknij, aby zobaczyć
przykładowy raport →

- Wykres poziomu paliwa
- Raport z tankowań
- Raport z upustów
- Łączne zużycie paliwa

- Wykres poziomu paliwa
- Raport z tankowań
- Raport z upustów

- Zużycie paliwa w wybranym zakresie czasu

Ingerencja w elektronikę

Tak (mała)

Nie

Nie

Ingerencja w układ paliwowy

Nie

Tak (mała)

Tak (duża)

Koszt

Niski

Średni

Wysoki

Zalety

- Niski koszt
- Niewielka ingerencja

Ciągły pomiar - nawet przy wyłączonym zapłonie

Najlepsza dokładność

Wady

Dostępność danych oraz ich dokładność zależne od pojazdu

- Wpływ pracy w przechyle na dokładność pamiaru
- Przy dwóch zbiornikach, konieczne są dwie sondy

Wykrycie ubytku paliwa wymaga okresowych analiz porównawczych tankowania vs zużycie


Jak widać w powyższym zestawieniu, każde z akcesoriów daje inne możliwości. Wykorzystanie odczytu danych z komputera (CAN) lub sondy paliwa daje możliwość natychmiastowego wykrycia upustu paliwa. Przy pomocy przepływomierza ubytek paliwa zostanie wykryty dopiero po czasie, za to z dużo większą dokładnością. Dlatego najlepszą kontrolę zapewnia wykorzystanie jednocześnie dwóch technik pomiaru:
- Odczyt danych z CAN lub Sonda paliwowa w celu szybkiego wykrycia upustu paliwa
oraz
- Przepływomierz w celu dokładnego określenia ilości upuszczonego paliwa


Akcesoria wspomagające (prewencyjne)

Dodatkowo kontrolę paliwa można zwiększyć wykorzystując akcesoria wspomagające:

Dzięki zastosowaniu Korka wlewu paliwa z czujnikiem otwarcia, każde otwarcie zbiornika zostanie zarejestrowane w systemie, a użytkownik powiadomiony sms-em lub emailem. W przypadku, gdy pojazdy lub maszyny tankowane są zawsze w tych samych miejscach np. zakładowy dystrybutor lub wyznaczone stacje paliw, istnieje możliwość skonfigurowania powiadomień tak, aby sms lub email przychodził tylko, gdy zbiornik zostanie otwarty poza strefą dozwoloną.

Aby ograniczyć dostęp do paliwa w zbiorniku, zalecamy również użycie plomby elektronicznej na wszystkich punktach potencjalnego dostępu do paliwa takich jak: powrót z pompy paliwa, smok, pływak itp. Naruszenie plomby, przerwanie, zwarcie lub odłączenie zostanie natychmiastowo zarejestrowane, a użytkownik powiadomiony przez sms lub email.

Przy zastosowaniu powyższych akcesoriów, uzyskanie dostępu do paliwa w zbiorniku w taki sposób, by nie zostało to zauważone staje się bardzo trudne, co skutecznie zniechęca przed podjęciem prób upuszczenia paliwa.Magistrala CAN

Stosowane w systemie Satellite lokalizatory FM1100 oraz FM5300 posiadają możliwość podłączenia dodatkowego modułu umożliwiającego odczytywanie danych z magistrali CAN pojazdu, co pozwala na rejestrowanie następujących parametrów:*

 • poziom paliwa w zbiorniku
 • łączne zużycie paliwa (od nowości)
 • łączny przebieg [km]
 • obroty silnika
 • nacisk na pedał gazu


*Dostępność poszczególnych parametrów zależy od marki i modelu pojazdu.Wykresy

Każdy parametr monitorowany przez lokalizator może być prezentowany w postaci wykresu czasowego. Można dzięki temu łatwo prześledzić przebieg pracy danego pojazdu/maszyny w wybranym okresie. W postaci wykresu można zaprezentować m.in.:

 • Pracę silnika (sygnał zapłonu)
 • Poziom paliwa w zbiorniku
 • Temperatura w chłodni
 • Ciśnienie w układzie hydraulicznym*
 • Praca zewnętrznych urządzeń jak pompy czy agregaty.
 • Dowolny sygnał cyfrowy lub analogowy z zamontowanych czujników i przetworników


*Pomiar ciśnienia w układzie hydraulicznym wymaga zastosowania specjalistycznych przetworników.
Dobór przetwornika dokonywany jest do każdego pojazdu/maszyny indywidualnie.