System Satellite stanowi doskonałe zabezpieczenie antykradzieżowe. Oprócz możliwości sprawdzenia lokalizacji pojazdu Satellite oferuje szereg funkcji prewencyjnych, które pomogą zapobiec kradzieży pojazdu, a powiadomienia SMS oraz email dadzą możliwość niezwłocznej reakcji, gdy zaistnieją jakieś niepożądane działania.

Immobiliser

Jest to zabezpieczenie realizowane za pomocą transponderów* o unikalnym kodzie. Wspierane są dwa rodzaje transponderów

Każdy użytkownik pojazdu ma swój unikalny autoryzowany transponder. Przed uruchomieniem pojazdu kierowca musi przyłożyć transponder do czytnika. Po rozpoznaniu autoryzowanego kodu transpondera urządzenie zezwoli na uruchomienie pojazdu. Włączenie zapłonu bez uprzedniego przyłożenia transpondera lub po przyłożeniu nieautoryzowanego transpondera spowoduje zadziałanie przekaźnika, który odetnie rozrusznik, pompę paliwa, zawór lub inny obwód co uniemożliwi uruchomienie pojazdu. Dodatkowo o próbie nieautoryzowanego uruchomienia pojazdu może zostać wysłane powiadomienie SMS lub email.


*Niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego czytnika w zależności od rodzaju transpondera.Zdalna kontrola (immobiliser na sms)

Jest to zabezpieczenie realizowane za pomocą odpowiedniej komendy SMS, którą użytkownik musi wysłać na numer bramki SMS systemu Satellite. Po wysłaniu takiej komendy nastąpi zadziałanie przekaźnika, który odetnie rozrusznik, pompę paliwa, zawór lub inny obwód, co uniemożliwi pracę silnika*. Po poprawnym zadziałaniu funkcji użytkownik otrzyma potwierdzenie w postaci powiadomienia SMS. Powrót do stanu normalnego (możliwości uruchomienia pojazdu) realizowany jest za pomocą osobnej komendy SMS. O poprawnym powrocie do stanu normalnego użytkownik również otrzyma potwierdzenie w postaci powiadomienia SMS.


*wybór obwodu, który będzie rozłączany za pomocą tej funkcji należy dobrze rozważyć, ponieważ unieruchomienie pojazdu podczas jazdy może być niebezpieczne, a w skrajnych okolicznościach doprowadzić do wypadku za co Satellite nie ponosi odpowiedzialności.Wykrycie holowania

Gdy lokalizator wykryje ruch pojazdu bez uprzedniego włączenia zapłonu lub autoryzacji za pomocą transpondera, system wyśle powiadomienie SMS lub email.Powiadomienia email i SMS

Właściciel pojazdu może być powiadamiany o każdorazowym włączeniu/wyłączeniu zapłonu lub innym zdarzeniu jak np. otwarcie drzwi. Monitorowanych może być wiele parametrów, a o zmianie ich stanu użytkownik może otrzymywać powiadomienia SMS lub email.Integracja z alarmem

Istnieje możliwość integracji lokalizatorów Satellite z centralkami alarmowymi, co jeszcze bardziej poszerza zakres możliwości zabezpieczeń. W zależności od typu centralki stany i parametry kontrolowane przez nią mogą być przekazywane do lokalizatora, a użytkownik na bieżąco powiadamiany o zdarzeniach wykrytych przez centrale i lokalizator. Oferujemy integrację lokalizatorów z istniejącymi już centralkami alarmowymi oraz innymi zabezpieczeniami antykradzieżowymi, jak również dobór nowych centralek alarmowych, gdy jest to konieczne.