Lokalizatory oferowane przez Satellite posiadają możliwość podłączania zewnętrznych czujników, przetworników, czytników itd. Umożliwia to monitoring parametrów urządzeń zewnętrznych oraz ich zdalną kontrolę. W zakresie oferty standardowej znajduje się kilka akcesoriów, które często znajdują zastosowanie w pojazdach różnego typu. Są jednak zakresy wymagające indywidualnego podejścia np. monitoring ciśnienia w układzie hydraulicznym, gdzie na właściwy dobór czujnika składa się wiele czynników jak zakres mierzonego ciśnienia, sposób montażu, wykonanie itd. Chcąc wyjść na przeciw również nieszablonowym wymaganiom oferujemy dobór czujników, przetworników i wszelkiej maści akcesoriów zewnętrznych, dzięki, którym funkcjonalność Satellite zostanie uzupełniona wg potrzeb klienta.


Zapraszamy do zapoznania się ze standardową ofertą akcesoriów Satellite oraz zachęcamy do kontaktu przy konieczności doboru aparatury lub akcesoriów wykraczających poza zakres standardowy.

moduł Can LV-CAN200
Moduł CAN

Moduł LV-CAN200 umożliwia odczyt danych z magistrali CAN w ponad 900 typach pojazdów ciężkich i lekkich różnych marek. Jest to opcjonalny moduł dedykowany do lokalizatorów FM1100 i FM5300. Dzięki modułowi CAN można odczytywać z komputera pojazdu następujące informacje: poziom paliwa w zbiorniku, łączne zużycie paliwa, łączny przebieg, obroty silnika oraz nacisk na pedał gazu.Sonda paliwa
Sonda paliwowa

Pomiar poziomu paliwa za pomocą sondy pomiarowej jest najlepszą metodą do natychmiastowego wykrycia upuszczenia paliwa. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że poziom paliwa jest monitorowany nieprzerwanie również w czasie, gdy zapłon jest wyłączony. Ponadto dokładność pomiarowa sondy przewyższa pomiar oparty o fabryczny pływak.

Ze względu na zasadę działania sondy paliwowe dzielą się na: kontaktronowe, pojemnościowe, ultradźwiękowe, hydrostatyczne i hydrostatyczne referencyjne. Oferowany przez nas typ sondy to hydrostatyczne referencyjne. Obecnie jest to najbardziej zaawansowany technologicznie instrument pomiarowy do pomiaru poziomu paliwa. Oprócz wysokiej dokładności pomiaru wykazuje dobrą odporność na czynniki zewnętrzne jak temperatura, ciśnienie/podciśnienie panujące w zbiorniku. Wpływ na wynik pomiaru ma jedynie praca w przechyle. Wpływ kołysania się paliwa w zbiorniku minimalizuje się przez montaż sondy na środku zbiornika, dodatkowo wachania są "wygładzane" przez elektroniczny układ filtracji.


Kompensacja kształtu zbiornika

Sonda mierzy poziom cieczy w zbiorniku, który następnie przeliczany jest na objętość wyrażoną w litrach. W zależności od kształtu zbiornika poziom cieczy w zbiorniku przekłada się na objętość w sposób liniowy lub nieliniowy. Im bardziej kształt zbiornika odbiega od prostopadłościanu tym bardziej nieliniowa staje się zależność pomiędzy poziomem cieczy a jej objętością. W takich przypadkach kluczową rolę w dokładności odczytu odgrywa kompensacja kształtu zbiornika. Po zamontowaniu sondy wyznacza się krzywą kompensacyjną. System Satellite pozwala na implementację bardzo precyzyjnej krzywej kompensacyjnej, co daje możliwość bardzo dokładnego pomiaru ilości paliwa nawet przy bardzo nieregularnym kształcie zbiornika.

Po zainstalowaniu sondy i wyznaczeniu krzywej kompensacyjnej nie wymaga ona później żadnych okresowych przeglądów ani regulacji.Sonda paliwa
Przepływomierz

Przepływomierz jak nazwa wsakzuje - mierzy przepływ paliwa faktycznie zużywanego przez silnik. Połączony z przepływomierzem lokalizator zlicza i rejestruje ilość zużytego paliwa. Ze względu na sposób pomiaru, konstrukcję instrumentu pomiarowego i całkowity brak wpływu na wynik pomiaru takich czynników jak kołysanie się paliwa w zbiorniku czy praca w przechyle, jest to najdokładniejsza metoda pomiaru zużycia paliwa. W przeciwieństwie do sondy paliwowej, przepływomierz nie mierzy ilości paliwa znajdującej się w zbiorniku. W związku z tym upust paliwa nie zostanie natychmiastowo wykryty jak w przypadku sondy. Wykrycie ubytku paliwa wymaga okresowych analiz tankowania vs zużycia paliwa. Zatem ubytek zostanie wykryty po pewnym czasie, ale za to z najwyższą dokładnością. Dla uzyskania najwyżej precyzji analizy najlepiej zawsze tankować pojazd do pełna. Wówczas łatwo porównać ilość zużytego paliwa od chwili pierwszego do drugiego tankowania vs ilość zatankowanego paliwa przy drugim tankowaniu. Wartości te powinny być równe. Np. Załóżmy, że pojazd był tankowany do pełna 1 oraz 10 marca. Sprawdzamy zużycie paliwa w tym okresie. Jeżeli system wskazuje, że między 1, a 10 marca silnik zużył 80l paliwa, a 10 marca, żeby napełnić zbiornik do pełna trzeba było dolać 100l to widać odrazu, że w tym okresie zostało upuszczone 20l paliwa.


Dobór przepływomierza w zależności od budowy układu paliwowego

Typowy układ zasilania paliwa w pojeździe zawiera pompę paliwa o wydatku przekraczającym zapotrzebowanie silnika na paliwo. Nadmiar paliwa przelewany jest spowrotem do zbiornika. Instalując przepływomierz trzeba uwzględnić paliwo wracające do zbiornika. Są na to dwa sposoby:

- Modyfikacja układu zasilania paliwem, a dokładnie przepięcie linii powrotnej w takie miejsce, aby po założeniu przepływomierza, przepływało przez niego tylko paliwo zużywane przez silnik (a nie pełen wydatek pompy). Modyfikacji dokonuje się taki sposób, aby nie obciążyć nadmiernie pompy paliwa i nie zaburzyć pracy układu zasilania paliwem.

- Drugim sposobem jest zastosowanie dwukomorowego przepływomierza różnicowego. W tym rozwiązaniu przepływomierz mierzy przepływ na linii zasilającej oraz powrotnej. Różnica to ilość paliwa zużytego przez silnik. Zaletą tej metody jest mniejszy stopień ingerencji w układ paliwowy. Wadą natomiast jest mniejsza dokładność w układach, gdzie wydatek pompy paliwa znacząco przekracza zapotrzebowanie silnika na paliwo.

W zależności od konkretnego modelu pojazdu lub maszyny dobieramy przepływomierz w optymalny sposób tak, aby zapewnić najwyższą dokładność i jednocześnie nie zakłócać pracy układu paliwowego.Sonda paliwa
Korek wlewu paliwa z czujnikiem otwarcia

Zestaw składa się z korka oraz wlewu (wkładki), którą montuje się w miejsce fabrycznego korka. Standarodowo dostępne są wykonania pasujące większości samochodóow ciężarowych. Do nietypowych wlewów wykonywane są na zamówienie adaptery montażowe. Wówczas adapter wkręca się w miejsce fabrycznego korka, a moduł wlewu wkręca się w adapter. Całość przystosowana jest do zabezpieczenia plombą linkową chroniącą przed rozmontowaniem zestawu. Korek zamykany jest na kluczyk. Dodatkowo zestaw można uzupełnić o sitko antykradzieżowe chroniące przed wprowadzeniem węża do zbiornika.


Detekcja otwarcia

W korku wbudowany jest transponder RFID, a we wlewie czytnik, który rozpoznaje zbliżenie transpondera. Moduł wlewu podłączony jest do lokalizatora, który w sposób ciągły monitoruje jego stan. Każderazowe otwarcie i zamkniecie wlewu jest wykrywane i rejestrowane w sytemie, a użytkownik powiadomiony przez SMS lub email. Układ zbudowany jest tak, że odłączenie lub zwarcie, któregokolwiek z przewodów zostanie wykryte jako otwarcie zbiornika.

W skład zestawu wchodzą również plomby linkowe do zabezpieczenia modułu wlewu, pływaka, węża powrotnego "smoka", które uniemożliwiają ich demontaż bez zniszczenia plomby.Sonda paliwa
Plomba elektroniczna

Plomba elektroniczna to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych plomb linkowych, gdzie zamiast zwykłej linki użyty jest drut oporowy, którego rezystancję w sposób ciągły monitoruje moduł elektroniczny. Zmiana rezystancji spowodowana naruszeniem linki, przerwaniem lub zwarciem skutkuje wystawieniem sygnału alarmowego przez moduł do lokalizatora, który zarejestruje zdarzenie. Użytkownik zostanie powiadomiony o naruszeniu plomby SMS-em lub mailem. Podobnie jak w module korka wlewu układ jest zbudowany tak, że odłączenie lub zwarcie, któregokolwiek z przewodów zostanie wykryte jako naruszenie plomby.

Plomba elektroniczna stanowi doskonały środek zabezpieczenia punktów dostępu do paliwa jak wąż powrotny, pływak, smok. Zalecamy wykorzystanie plomby elektronicznej również jako uzupełnienie dla korka wlewu paliwa z czujnikiem otwarcia - zamiast tradycyjnej plomby linkowej.Czytnik pastylek Dallas
Czytnik pastylek Dallas

Pastylka Dallas znana również jako iButton to jedno z najbardziej popularnych narzędzi identyfikacji, autoryzacji i kontroli dostępu. Każda pastylka ma unikatowy i niezmienialny szesnastkowy kod. W przeciwieństwie do fabrycznych immobiliserów w kluczyku - nie ma możliwości dorobienia drugiej pastylki o tym samym kodzie, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. W przypadku zgubienia pastylki, należy przypisać danemu kierowcy nową pastylkę z nowym unikalnym kodem. W aplikacji z funkcją immobiliser, dzięki której bez posiadania pastylki niema możliwości uruchomienia pojazdu, w przypadku zgubienia pastylki należy skontaktować się z nami w celu zdalnego usunięcia z pamięci lokalizatora kodu zagubionej pastylki i wpisania do lokalizatora kodu nowej pastylki. Uniemożliwia to oszukanie czytnika poprzez "podszycie się" pod inną pastylkę. Cechy te sprawiają, że czytnik pastylek Dallas jest znakomitym narzędziem do realizacji funkcji antykradzieżowych, identyfikacji, autoryzacji i kontroli dostępu.Czytnik kart zbliżeniowych RFID
Czytnik kart zbliżeniowych RFID

Dzięki czytnikowi kart RFID można zrealizować te same funkcje antykradzieżowe, identyfikacyjne i autoryzacyjne co za pomocą czytnika pastylek Dallas. Karty zbliżeniowe RFID dzięki unikalności kodów zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa co pastylki Dallas. Odróżnia je zasada działania i sposób użycia - aby użyć karty wystarczy ją zbliżyć do czytnika na odległość ok. 1cm, w przeciwieństwie do pastylek Dallas, które trzeba celnie przyłożyć w środek czytnika. Przekłada się to na większą wygodę użytkowania tego narzędzia. Poza tym obydwa narzędzia pełnią te same funkcje w systemie Satellite i mogą być stosowane zamiennie, przy czym nie można zintegrować z jednym lokalizatorem czytnika pastylek Dallas oraz kart zbliżeniowych RFID jednocześnie.Czujnik temperatury PT10
Czujnik temperatury

Do lokalizatorów w systemie Satellite podłączyć można również czujniki temperatury aby mieć stały odczyt temperatury np. w monitorowanej chłodni.Przekaźnik immobliser
Przekaźnik

Podłączając przekaźniki do wyjść cyfrowych lokalizatora można zrealizować funkcje immobilisera - rozłączenie dowolnego obwodu np. rozrusznika czy pompy paliwa. Stworzony w ten sposób immobiliser sterowany jest za pomocą czytnika pastylek Dallas lub kart zbliżeniowych RFID. Istnieje również możliwość realizacji immobilisera zdalnego - sterowanego za pomocą odpowiedniej komendy SMS.Przycisk SOS
Przycisk SOS

Podłączając do lokalizatora przycisk można zrealizować funkcję SOS. Po naciśnięciu przycisku zostanie wygenerowane odpowiednie powiadomienie SMS lub email.Brzęczyk - Buzzer
Brzęczyk (buzzer)

Do wyjść lokalizatora można podłączyć brzęczyk (buzzer), aby sygnalizować określone stany np. przypomnienie o użyciu pastylki Dallas lub karty RFID w celu autoryzacji/identyfikacji kierowcy.